ยินดีต้อนรับสู่ ไทยฮง พลาสติก

เราเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก มีประสบการณ์มากว่า 30 ปี โรงงานตั้งอยู่ที่ 30/9 หมู่ 8 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 มีเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ มีกำลังการผลิต 12ตัน/วัน

ประวัติความเป็นมา
บริษัท ไทยฮง พลาสติก อินดัสทรี จำกัด

2533

เริ่มกิจการ

เริ่มกิจการผลิตถุงพลาสติกในปีพ.ศ. 2533
ในซอยสุขสวัสดิ์ 45 ด้วยกำลังผลิต
ประมาณ 300-400 กก/วัน
2535

ย้ายโรงงาน

ในปีพ.ศ. 2535 ได้ย้ายโรงงานมาที่ซอยสุขสวัสดิ์ 76
พื้นที่ 50 ตารางวา
2546

ขยายโรงงาน

ปีพ.ศ.2546 ทำการขยายโรงงานเพิ่มเนื้อที่
เป็น 100 ตารางวา และมีเครื่องเป่าถุงพลาสติก 5 เครื่อง

2556

ขยายกำลังการผลิต

ไทยฮง พัฒนาและขยายกำลังการผลิตต่อเนื่อง
ในปีพ.ศ.2556 มีเนื้อที่ 200 ตารางวา
และมีกำลังการผลิต 5000 กก/วัน
ด้วยเครื่องเป่าถุงพลาสติก 7 เครื่อง
2561

ขยายโรงงานครั้งใหญ่

ปีพ.ศ.2561 ได้ทำการขยายโรงงานครั้งใหญ่
โรงงานย้ายมาอยู่ที่ซอยสุขสวัสดิ์ 84 มีเนื้อที่ 5 ไร่
และมีกำลังการผลิต 9000 กก/วัน
2565

ขยายพื้นที่โรงงาน

ขยายพื้นที่โรงงาน เป็น 6000 ตารางเมตร
เพิ่มกำลังการผลิตเป็น 15000 กก./วัน

ในปัจจุบัน ทางบริษัท
ไทยฮง พลาสติก อินดัสทรี จำกัด ได้มีนโยบายสำคัญดังนี้

ในปัจจุบัน ทางบริษัท
ไทยฮง พลาสติก
อินดัสทรี จำกัด
ได้มีนโยบายสำคัญดังนี้

ด้านคุณภาพ ไทยฮง มีแผนกทดสอบผลิตภัณฑ์ทุกๆชั่วโมงการผลิต และมีการคัดเลือกวัตถุดิบอย่างเข้มงวด

ความตรงต่อเวลา ทางโรงงานได้ให้ความสำคัญไว้เป็นอันดับต้นๆ โดยการเพิ่มศักยภาพการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าเสมอ

ด้านสิ่งแวดล้อม พลาสติกที่ผลิตเสียในโรงงานทั้งหมดจะถูกรีไซเคิลกลับมาผลิตใหม่อีกครั้งในโรงงาน