บริษัท ไทยฮง พลาสติก อินดัสทรี จำกัด

30/9 หมู่ 8 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

ติดต่อฝ่ายขาย

คุณพิมพ์ชยา

คุณชนะชัย

สแกนคิวอาร์โค๊ต

แผนที่ ไทยฮง พลาสติก อินดัสทรี

Google Map